Kontakt

SÍDLO ORGANIZACE:

 

 

 

 

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

 

TELEFON:

 

 

HLAVNÍ DISPEČINK:

 

E-MAIL :

PODNĚTY OBČANŮ:

 

ID DATOVÉ SCHRÁNKY:

 

 

Technické služby města Chomutova

Příspěvková organizace

nám. 1. máje 89,

430 01 Chomutov

 

79065009/2700

 

474 651 438

474 651 439

 

474 651 971

 

info@tsmch.cz     

podnety@tsmch.cz

 

9kik9zd

 

   
Ředitel: Ing. Zbyněk Koblížek Ing. Zbyněk Koblížek
Telefon: 474 651 438 , 474 651 439
E-mail: z.koblizek@tsmch.cz
   
Asistentka ředitele: Petra Lípová Petra Lípová
Telefon: 474 651 438 , 474 651 439
E-mail: p.lipova@tsmch.cz
   
Ekonomická náměstkyně: Ing. Petra Langhammerová  Ing. Petra Langhammerová
Telefon: 474 651 438 , 474 651 439
E-mail: p.langhammerova@tsmch.cz
   
Provozně technický náměstek: Ing. Miroslav Šulta Ing. Miroslav Šulta
Telefon: 474 651 438 , 474 651 439
E-mail: m.sulta@tsmch.cz
   
Hlavní dispečink TSmCh: Michal Klega Michal Klega
Telefon: 474 651 971
Mobil: 731 411 775
E-mail: dispecink@tsmch.cz
   

Veřejné osvětlení:
MOBIL (24 hod. nonstop):

 

731 411 785

Provoz Na Moráni:
SPOJUJE:

- Odpadové hospodářství

- Veřejné osvětlení

- Pomocné hospodářství

- Dopravu

- Čištění města

- MTZ 

 

474 651 981-2

Provoz U Větrného mlýna:   

SPOJUJE:

- Místní komunikace

- Veřejnou zeleň 

 

474 628 396  

 

Další kontakty na jednotlivé provozy naleznete v hlavním menu v nabídce služeb.