Technické služby města Chomutova

Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace (dále jen TSmCh) je organizace, jejímž zřizovatelem je statutární město Chomutov. Účel k němuž byla organizace zřízena spočívá v uspokojování potřeb osob nacházejících se na území města Chomutova, v zajišťování péče o Městem svěřený majetek. TSmCh mají možnost poskytovat služby v rámci schválené doplňkové činnosti ve spádových obcích a v dalších místech mimo katastr města Chomutova.

Aktuální informace

Technické služby odstraňují nevyhovující pískoviště

Technické služby odstraňují nevyhovující pískoviště Technické služby i v letošním roce pokračují v likvidaci zastaralých nefunkčních pískovišť či venkovních sušáků. Odstraňují se vždy takové, které přestanou splňovat bezpečnostní normy. více...

Stovky sazenic vysázely Technické služby k cyklostezce

Stovky sazenic vysázely Technické služby k cyklostezce Více než tisíc nových sazenic keřů vysadili pracovníci Technických služeb na Zadních Vinohradech. více...

Technické služby se starají o cyklostezky

Technické služby se starají o cyklostezky Technické služby pravidelně čistí cyklostezky na území města. Trasy jsou během sezóny čisté a dobře průjezdné. více...

Odpad sváží nový, moderní vůz

Odpad sváží nový, moderní vůz Technické služby pořídily nové vozidlo pro svoz různého druhu odpadu. více...

Město pomáhají Technickým službám čistit nezaměstnaní i vězni

Město pomáhají Technickým službám čistit nezaměstnaní i vězni Technické služby dokončily první etapu komplexního blokového čištění města. Z ulic města svezly čtyři stovky tun smetků. více...

Technické služby zbavují podchody odpadků i zápachu

Technické služby zbavují podchody odpadků i zápachu Dvakrát týdně uklízí pracovníci Technických služeb všechny podchody ve městě. V létě navíc umývají zdi a podlahy, aby je zbavili zápachu. více...

Jsme partnerem Statutárního města Chomutov při výstavbě nového sportovně a kulturně společenského areálu realizované v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s názvem „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, který je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a z rozpočtu České republiky