Technické služby města Chomutova

Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace (dále jen TSmCh) je organizace, jejímž zřizovatelem je statutární město Chomutov. Účel k němuž byla organizace zřízena spočívá v uspokojování potřeb osob nacházejících se na území města Chomutova, v zajišťování péče o Městem svěřený majetek. TSmCh mají možnost poskytovat služby v rámci schválené doplňkové činnosti ve spádových obcích a v dalších místech mimo katastr města Chomutova.

Aktuální informace

Optimalizace odděleného sběru odpadu v Chomutově

Optimalizace odděleného sběru odpadu v Chomutově Technické služby se zapojili do projektu Evropské unie - Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. více...

Krátké aktuality

Krátké aktuality Zajímavé střípky z činností naší firmy. více...

Technické služby zveřejňují záměr pronájmu nebytových prostor

Technické služby  zveřejňují záměr pronájmu nebytových prostor Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace zveřejňují ZÁMĚR PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V ČÁSTI BUDOVY NÁMĚSTÍ 1.MÁJE 89 více...

Chomutovské technické služby se starají i o téměř tři tisíce kanálů. Vyčistit je musí minimálně dvakrát ročně

Chomutovské technické služby se starají i o téměř tři tisíce kanálů. Vyčistit je musí minimálně dvakrát ročně  Kanály či odborněji kanalizační vpusti. Denně okolo nich chodíme, ale v podstatě si jich ani nevšimneme. více...

Desítky pracovníků Technických služeb zajišťují Chomutovské Vánoce

Desítky pracovníků Technických služeb zajišťují Chomutovské Vánoce   Největší akcí, kterou Technické služby města Chomutova pomáhají zajišťovat, jsou bezesporu Chomutovské Vánoce. více...

Technické služby získaly z motivačního programu nová PC

Technické služby získaly z motivačního programu nová PC Technické služby získaly z motivačního programu společnosti Elektrovin odměnu 30 000 korun za třídění odpadu. více...

Jsme partnerem Statutárního města Chomutov při výstavbě nového sportovně a kulturně společenského areálu realizované v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s názvem „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, který je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a z rozpočtu České republiky