Technické služby města Chomutova

Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace (dále jen TSmCh) je organizace, jejímž zřizovatelem je statutární město Chomutov. Účel k němuž byla organizace zřízena spočívá v uspokojování potřeb osob nacházejících se na území města Chomutova, v zajišťování péče o Městem svěřený majetek. TSmCh mají možnost poskytovat služby v rámci schválené doplňkové činnosti ve spádových obcích a v dalších místech mimo katastr města Chomutova.

Aktuální informace

Úprava režimu KBČ

Úprava režimu KBČ Z důvodu celostátní karantény bude upraven režim blokového čištění. více...

Omezení provozu Technických služeb

Omezení provozu Technických služeb Z důvodu karanténních opatření přistoupili Technické služby k částečnému omezení provozu. více...

Optimalizace odděleného sběru odpadu v Chomutově

Optimalizace odděleného sběru odpadu v Chomutově Technické služby se zapojili do projektu Evropské unie - Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. více...

Krátké aktuality

Krátké aktuality Zajímavé střípky z činností naší firmy. více...

Novinkou ve svozu bioodpadu jsou velké hnědé kontejnery. Je jich třicet

Novinkou ve svozu bioodpadu jsou velké hnědé kontejnery. Je jich třicet Tento týden začíná svoz bioodpadu. Technické služby města Chomutova rozmístily nově hnědé kontejnery na vytipovaná stávající kontejnerová stání ve městě. více...

Technické služby odvezly čtrnáct tun vánočních stromků

Technické služby odvezly čtrnáct tun vánočních stromků Tisíce vánočních stromků nyní technické služby svážejí z města. Mnozí lidé si kouzlo Vánoc chtějí prodloužit, proto se odvážejí až do konce ledna. více...

Jsme partnerem Statutárního města Chomutov při výstavbě nového sportovně a kulturně společenského areálu realizované v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s názvem „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, který je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a z rozpočtu České republiky