Technické služby města Chomutova

Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace (dále jen TSmCh) je organizace, jejímž zřizovatelem je statutární město Chomutov. Účel k němuž byla organizace zřízena spočívá v uspokojování potřeb osob nacházejících se na území města Chomutova, v zajišťování péče o Městem svěřený majetek. TSmCh mají možnost poskytovat služby v rámci schválené doplňkové činnosti ve spádových obcích a v dalších místech mimo katastr města Chomutova.

Aktuální informace

Čtyři miliony od města pomohly technickým službám zefektivnit práci

Čtyři miliony od města pomohly technickým službám zefektivnit práci Technické služby v letošním roce proinvestovaly přes čtyři miliony korun, které jim poskytlo město Chomutov ze svého rozpočtu. více...

Odpad bude svážet moderní vůz s okamžitou kontrolou zaplnění

Odpad bude svážet moderní vůz s okamžitou kontrolou zaplnění Technické služby mají pro svoz směsného komunálního a tříděného odpadu nové vozidlo. více...

Technické služby zakoupily nové posypové nádoby

Technické služby zakoupily nové posypové nádoby Na základě mimořádné situace, kdy se v prosinci 2022 po dobu tří dnů vytvářela ledovka a přes veškerou snahu nebyly Technické služby schopny z důvodu neustále padajícího namrzajícího deště udržet vozovky a chodníky bezpečně sjízdné a schůdné, byly do vybraných lokalit doplněny posypové nádoby. více...

Zrušení stanoviště VOK Kosmova

Zrušení stanoviště VOK Kosmova Z důvodů prováděných stavebních prací je stanoviště velkoobjemových kontejnerů v ulici Kosmova v Chomutově zrušeno. více...

Aktualizace cenové politiky poskytovaných služeb

Aktualizace cenové politiky poskytovaných služeb Vzhledem k rapidnímu nárůstu cen pohonných hmot jsme nuceni přistoupit individuálnímu vyčíslení ceny za naše služby při každém objednání a to na základě aktuálních cen pohonných hmot. více...

Optimalizace odděleného sběru odpadu v Chomutově

Optimalizace odděleného sběru odpadu v Chomutově Technické služby se zapojili do projektu Evropské unie - Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. více...