Technické služby města Chomutova

Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace (dále jen TSmCh) je organizace, jejímž zřizovatelem je statutární město Chomutov. Účel k němuž byla organizace zřízena spočívá v uspokojování potřeb osob nacházejících se na území města Chomutova, v zajišťování péče o Městem svěřený majetek. TSmCh mají možnost poskytovat služby v rámci schválené doplňkové činnosti ve spádových obcích a v dalších místech mimo katastr města Chomutova.

Aktuální informace

Skrápění ulic je již standardem, lidé ho ve vedrech vítají

Skrápění ulic je již standardem, lidé ho ve vedrech vítají Kropicí vozy technických služeb se budou pro letošek zabývat už jen čištěním ulic, skrápění komunikací při stávajících teplotách již není zapotřebí. Celkem letos vyjížděly do ulic po tři dny, kdy se teploty vyšplhaly nad třicet stupňů ve stínu. více...

TŘÍDÍME ODPADY – ŠETŘÍME – VYDĚLÁVÁME

TŘÍDÍME ODPADY – ŠETŘÍME – VYDĚLÁVÁME Přijďte si zasoutěžit, vyjasnit si některé mýty, ale i poradit městu, jak na to. Zároveň budete mít jedinečnou příležitost vyzkoušet si osobně techniku svozu komunálního odpadu. více...

Zaměstnanci Technických služeb se v práci cítí lépe

Zaměstnanci Technických služeb se v práci cítí lépe Technické služby zlepšují pracovní prostředí pro své zaměstnance. V posledních měsících organizace upravila nebo zrekonstruovala prostředí budov, které slouží jako zázemí pro pracovníky. více...

Omezení provozu sběrného místa na Jiráskově ulici

Omezení provozu sběrného místa na Jiráskově ulici Vážení spoluobčané, oznamujeme Vám, že z důvodu provádění rekonstrukce příjezdové komunikace v Chomutově v ulici Jiráskova, kde se nachází i sběrné místo odpadů Jiráskova, č.p. 4597 bude od 16.7.2016 dočasně přerušen provoz sběrného místa. více...

Desítky tun kompostu měsíčně si mohou odvézt zdarma na zahrádky obyvatelé Chomutova

Desítky tun kompostu měsíčně si mohou odvézt zdarma na zahrádky obyvatelé Chomutova Majitelé zahrad a zahrádek v Chomutově nemusí nakupovat kompost. Stačí, když třídí bio odpad. Ten totiž tamní technické služby sváží a mění ho za kompost, který město následně nabízí zdarma všem obyvatelům Chomutova. více...

Z bioodpadu opět vzniká kompost, lidé si odváží desítky tun měsíčně

Z bioodpadu opět vzniká kompost, lidé si odváží desítky tun měsíčně Technické služby začaly svážet bioodpad. Hnědé kompostejnery vyvážejí jednou za čtrnáct dní z deseti svozových oblastí. více...

Jsme partnerem Statutárního města Chomutov při výstavbě nového sportovně a kulturně společenského areálu realizované v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s názvem „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, který je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a z rozpočtu České republiky