Čištění města

Středisko Čištění města zajišťuje strojní čištění městských vozovek a chodníků. Úklid centra města je prováděn denně pomocí samochodného vysavače Aspirik. Na území města provádíme pravidelné výsypy odpadkových košů.

Komplexní blokové čištění je prováděno samosběrnými zametacími stroji pro Statutární město Chomutov. Soubor s rozpisem čištění ulic si můžete prohlédnout ZDE. Pro bezproblémové provedení služby je potřeba, aby v čištěné lokalitě nebyla zaparkovaná žádná vozidla a netvořila tak překážku k samotnému čištění. Proto se 7 dní před čištěním rozmísťují dopravní značky s informací, kdy a kolik hodin bude čištění probíhat. Pro řidiče je to informace, že mají svá vozidla přeparkovat, jinak riskují postih.

Čištění komunikací, chodníků, uličních vpustí, odvoz fekálií a čištění jímek nabízíme občanům, firmám i obcím. Cenovou nabídku zpracujeme na základě telefonického či osobního kontaktu.

Činnosti zajišťované provozovnou

  • strojní čištění vozovek a chodníků ve správě města Chomutova a cyklistických stezek
  • ruční čištění vozovek a chodníků ve správě města Chomutova
  • blokové čištění komunikací a parkovišť
  • úklid zpevněných veřejných prostranství
  • podzimní práce při sběru a úklidu spadaného listí
  • likvidace a odvoz černých skládek z území města
  • výsyp a údržba odpadkových košů
  • čištění podchodů, průchodů, schodišť
  • čištění uličních vpustí
  • odvoz fekálií a znečištěných vod

Vedoucí provozovny:
Ing. Jaroslav Dolník

Telefon: 474 651 981-2
Mobil: 731 411 754
E-mail: j.dolnik@tsmch.cz

NA MORÁNI 4545, 430 01 CHOMUTOV

Zodpovědný pracovník
Milan Janošťák
731 411 765

Celoroční provoz: 06,30-15,00 hodin

Technické služby města Chomutova

Příspěvková organizace
nám. 1. máje 89,
430 01 Chomutov

Telefon:
474 651 438
474 651 439

Hlavní dispečink: 731 411 775

E-mail: info@tsmch.cz

Podněty občanů: podnety@tsmch.cz

Datová schránka: 9kik9zd

Skip to content