Veřejná zeleň

Provozovna veřejné zeleně se zabývá péčí o městskou zeleň v majetku Statutárního města Chomutova. Provádíme běžnou údržbu, která zahrnuje sečení travnatých ploch, řezy a kácení stromů a keřů, úklid komunálního odpadu v městské zeleni, hrabání listí, péči o růže a trvalkové záhony, výsadby a péči o letničky a mobilní zeleň, sázení stromů, keřů a květin, pletí záhonů, a další činnosti.

Formou doplňkové činnosti provádíme údržbu zeleně, výsadby a kácení i pro jiné subjekty než je město, zejména pro firmy, SVJ a jednotlivce.

Činnosti zajišťované provozovnou

 • Travnaté plochy
 • Záhony růží, letniček, dvouletek, cibulovin a trvalek ap.
 • Mobilní zeleň – nádoby s květinami
 • Živé ploty
 • Popínavé dřeviny
 • Keře listnaté opadavé i stálozelené
 • Keře jehličnaté
 • Stromy listnaté i jehličnaté
 • Kácení stromů
 • Likvidace náletových porostů
 • Frézování pařezů
 • Chemické ošetřování ploch veřejné zeleně
 • Hnojení rostlin, mulčování
 • Údržba pískovišť, hřišť, laviček a odpočinkových lokalit
 • Parkových pěších komunikací a schodišť
 • Vodních ploch
 • Provádění čistých terénních úprav
 • Úklid a sběr odpadků z veřejné zeleně
 • Zajištění schůdnosti schodišť, přilehlých ploh, chodníků a pěšin ve veřejné zeleni v zimním období dle plánu zimní údržby

Vedoucí veřejné zeleně:
Ing. Daniel Voborník

Telefon: 474 628 396
Mobil: 731 411 761
E-mail: d.vobornik@tsmch.cz

U VĚTRNÉHO MLÝNA 4605, 430 01 CHOMUTOV

PROVOZNÍ HODINY: Celoroční provoz: 06:30 – 15:00 hodin

Technické služby města Chomutova

Příspěvková organizace
nám. 1. máje 89,
430 01 Chomutov

Telefon:
474 651 438
474 651 439

Hlavní dispečink: 731 411 775

E-mail: info@tsmch.cz

Podněty občanů: podnety@tsmch.cz

Datová schránka: 9kik9zd

Skip to content