Nakládání s odpady

Naše příspěvková organizace se snaží o co nejšetrnější nakládání s odpady a jejich další využití, nicméně roztřídění odpadu před jeho odvozem na skládku komunálního odpadu bez dalšího využití můžete ovlivnit pouze Vy.

Nahlédnete-li doma do svého koše na odpadky, tak uvidíte velmi různorodou směs, kterou nezbývá než vysypat do popelnice. Pokud se však zamyslíte nad každým odpadem, který do koše nesete, zjistíte, že odpady můžeme rozlišit na:

Využitelné – tyto odpady je možné dále zpracovat, např.: papír a lepenka, sklo, plasty, kovy, kompostovatelný bioodpad atd.
Tyto druhy odpadu ukládejte jen do barevných nádob, nebo na sběrný dvůr.

Objemné – to jsou odpady, které se nevejdou do popelnice, např.: koberce, starý nábytek, linolea, kuchyňské linky atd.
Tyto odpady můžete odvézt na sběrný dvůr, nebo dát do kontejnerů na objemný odpad umístěných na stanovištích kontejnerů.

Nebezpečné – tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí vyhazovat do popelnice, např.: akumulátory, články (baterky), zářivky, výbojky, ledničky, pračky, televizory, barvy, ředidla, oleje a nádoby jimi znečištěné, pneumatiky atd.
Nebezpečné odpady odnášejte pouze na sběrný dvůr – jsou pro vás také zdarma.

Léky nevyužívané nebo s prošlou lhůtou spotřeby také můžete odevzdat v lékárně.

Stavební – to jsou odpady, které vznikají rekonstrukcí vašich domů, např. stavební suť, umyvadla, záchodové mísy, betony, cihly atd.
Tyto odpady můžete odvézt na sběrný dvůr na Pražské ulici, kde je využíváme na tvorbu zemního tělesa rekultivované skládky.

Ostatní – odpady, které vám zbudou po vytřídění všeho, co je možné dále využít, např.: znečištěné – mastné obaly od potravin, voskovaný papír, textil, porcelán, žárovky, popel, zbytky masa a kostí apod.

Toto jsou vlastně jediné druhy odpadů, které byste měli vyhazovat do koše na odpadky a poté do popelnice nebo kontejneru před vaším domem.

Vedoucí odpadového hospodářství:
Ing. Marek Pohl

Telefon: 474 651 981-2
Mobil: 731 411 753
E-mail: m.pohl@tsmch.cz

Technické služby města Chomutova

Příspěvková organizace
nám. 1. máje 89,
430 01 Chomutov

Telefon:
474 651 438
474 651 439

Hlavní dispečink: 731 411 775

E-mail: info@tsmch.cz

Podněty občanů: podnety@tsmch.cz

Datová schránka: 9kik9zd

Skip to content