Údržba komunikací

Správa, obnova, opravy a údržba místních a směrnicí zřizovatele určených účelových komunikací , jejich součástí a příslušenství.

 • údržba asfaltových , cementobetonových, dlážděných a štěrkových vozovek a chodníků
 • frézování vozovek a chodníků
 • bourací práce
 • řezání povrchů
 • údržba dopravního značení a svodidel
 • údržba příkopů, žlabů, trativodů, vsakovacích jímek a lapolů
 • údržba silničních a sadových obrub
 • údržba uličních vpustí a kanalizačních poklopů
 • údržba schodišť a zábradlí
 • údržba mostů, lávek a podchodů
 • opravy opěrných a zárubních zdí
 • údržba protihlukových stěn a valů
 • opravy palisád a betonových sloupků
 • zimní údržba vozovek

Vedoucí údržby komunikací:
Ing. Vladimír Hurník

Telefon: 474 628 396
Mobil: 731 411 763
E-mail: v.hurnik@tsmch.cz

 

ADRESA PROVOZOVNY: U Větrného mlýna 4605, 430 01 Chomutov

PROVOZNÍ HODINY: Celoroční provoz: 06,30-15,00 hodin

Technické služby města Chomutova

Příspěvková organizace
nám. 1. máje 89,
430 01 Chomutov

Telefon:
474 651 438
474 651 439

Hlavní dispečink: 731 411 775

E-mail: info@tsmch.cz

Podněty občanů: podnety@tsmch.cz

Datová schránka: 9kik9zd

Skip to content