Ceníky
Vyznačení místa k parkování pro tělesné postižené občany
ČÍSLO CENÍKU NÁZEV CENÍKU
210-07-19 DČ  Vyznačení místa k parkování pro tělesné postižené občany
  MĚRNÁ JEDNOTKA JEDNOTK.CENA v Kč bez DPH
  na sloupek 1 místo 2 780,00 Kč
  na stožár 1 místo 1 561,00 Kč
  Vodorovné značení místa pro TP 1 místo 378,00 Kč
K uvedeným cenám bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši 21%
Prodej použitého stavebního materiálu
ČÍSLO CENÍKU NÁZEV CENÍKU
024 DČ Prodej použitého stavebního materiálu
  MĚRNÁ JEDNOTKA JEDNOTK.CENA v Kč bez DPH
  Drcený beton 1 t 104,00 Kč
  Nedrcený beton 1 t 89,00 Kč
  Štěpky 1 t 1 368,00 Kč
  Kompost 1 t 935,00 Kč
K uvedeným cenám bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši 21%
Výkon montážní plošiny

ČÍSLO CENÍKU

NÁZEV CENÍKU

205-01-22DČ

Výkon montážní plošiny

 

MĚRNÁ JEDNOTKA

JEDNOTK.CENA v Kč bez DPH

 

Jízdní výkon – fixní cena

1 km

  30,00 Kč

  Jízdní výkon – variabilní cena PHM 1 km     5,30 Kč

 

Doba použití vozidla

15 minut

143,00 Kč

 

Práce plošiny na místě – variabilní cena PHM

1 Mth

  62,00 Kč

K uvedeným cenám bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši 21%

Odvoz odpadu ve velkoobjemových kontejnerech
C E N Í K    D O P L Ň K O V É   Č I N N O S T I
ČÍSLO: 104-02-22 DČ
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace zpracovaly a vydávají tento ceník doplňkové činnosti /k/na/:
Odvoz a svoz pevných odpadů
Silniční přeprava nákladu v kontejnerech
ČÍSELNÉ OZNAČENÍ VÝKONU, ČINNOSTI: 60.24.17 SAZBA DPH: 21%
JEDNOTKA MNOŽSTVÍ: V případě změny sazby DPH bude tato upravena dle příslušného zákona.
jízdní výkon km
celková doba použití vozidla 15 min.
výkon nadstavby – hydraulického zařízení 1 x
blokace kontejneru 1 den
V Ý Š E  C E N Y  B E Z   D P H :
PO – PÁ SO – NE SVÁTKY
nosnost do 1,7 tuny
jízdní výkon – fixní cena 1 km 17,00 Kč 17,00 Kč 17,00 Kč
jízdní výkon – variabilní cena PHM 1 km 1,80 Kč 1,80 Kč 1,80 Kč
celková doba použití vozidla 15 min. 130,00 Kč 165,00 Kč 205,00 Kč
výkon nadstavby 1 x 28,00 Kč 28,00 Kč 28,00 Kč
použití – blokace kontejneru 1 m3/1 den  17,00 Kč 17,00 Kč 17,00 Kč
nosnost do 3 tun
jízdní výkon – fixní cena 1 km 21,00 Kč 21,00 Kč 21,00 Kč
jízdní výkon – variabilní cena PHM 1 km 6,00 Kč 6,00 Kč 6,00 Kč
celková doba použití vozidla 15 min. 150,00 Kč 185,00 Kč 225,00 Kč
výkon nadstavby 1x 33,00 Kč 33,00 Kč 33,00 Kč
použití – blokace kontejneru 6,5 m3/1 den  55,00 Kč 55,00 Kč 55,00 Kč
9 m3/1 den  65,00 Kč 65,00 Kč 65,00 Kč
nosnost do 8 tun
jízdní výkon – fixní cena 1 km 31,00 Kč 31,00 Kč 31,00 Kč
jízdní výkon – variabilní cena PHM 1 km 5,30 Kč 5,30 Kč 5,30 Kč
celková doba použití vozidla 15 min. 170,00 Kč 205,00 Kč 245,00 Kč
výkon nadstavby 1x 49,00 Kč 49,00 Kč 49,00 Kč
použití – blokace kontejneru 10,5 m3/1 den  70,00 Kč 70,00 Kč 70,00 Kč
14 m3/1 den  80,00 Kč 80,00 Kč 80,00 Kč
otevřený 20 m3/1 den  120,00 Kč 120,00 Kč 120,00 Kč
s plachtou 20 m3/1 den  130,00 Kč 130,00 Kč 130,00 Kč
35 m³ /1 den 130,00 Kč 130,00 Kč 130,00 Kč
OSTATNÍ POZNÁMKY:
Jízdní výkon – náhrada za každý ujetý i započatý km jízdního výkonu vozidla od výjezdu do příjezdu. Cena za jízdní výkon je s účinností od data 17.3.2022 rozdělena do dvou složek. Jízdní výkon – fixní cena a jízdní výkon – variabilní cena PHM.
Hodnota 1,80/6,00/5,30 Kč za jeden km, které jsou uvedené výše v tabulce v položce jízdní výkon – variabilní cena PHM, vychází z průměrné ceny motorové nafty za rok 2021 dle statistického šetření ČSU průměrných cen vybraných výrobků. Průměrná cena motorové nafty za rok 2021 činila dle statistického šetření 31,16 Kč na 1 litr.
Druhá složka ceny za jízdní výkon – variabilní cena PHM bude fakturována dle aktuálního vývoje cen PHM na tuzemském trhu, tj. procentuální změnou ceny PHM se tato položka přepočte a bude vycházet z časových řad šetření průměrných cen vybraných výrobků – pohonné hmoty a topné oleje – viz:
https://www.czso.cz/csu/czso/setreni-prumernych-cen-vybranych-vyrobku-pohonne-hmoty-a-topne-oleje-casove-rady
Celková doba použití – doba od vyjetí vozidla z provozu, po jeho návrat. Počítá se každých i započatých 15 min.
Výkon nadstavby – náhrada za manipulaci vozidla s kontejnerem – výkon hydraulického zařízení. Jako výkon nadstavby se počítá každé naložení a stažení kontejneru na místě určení přistavení a také naložení a stažení kontejneru na skládce.
Blokace kontejneru – stání kontejneru na místě určení za účelem nakládání odpadu. Účtován je každý 1 den stání kontejneru na místě. Den přistavení kontejneru a den odvozu je počítán za 1 den blokace kontejneru. V případě, že přistavení kontejneru a odvoz kontejneru je uskutečněn v jednom kalendářním dni, je počítán 1 den blokace kontejneru, bez ohledu na počet hodin blokace kontejneru.
Zneškodnění odpadu je účtováno dle platného ceníku pro jednotlivé druhy odpadů
Čištění žump, septiků, jímek a vyhnívacích nádrží (fekálním vozidlem)
C E N Í K    D O P L Ň K O V É   Č I N N O S T I
ČÍSLO: 202-03-22 DČ
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace zpracovaly a vydávají tento ceník doplňkové činnosti /k/na/:

Čištění žump, septiků, jímek a vyhnívacích nádrží (fekálním vozidlem)

Do odvolání nebudeme poskytovat službu vývoz septiků a lapolů fekálním vozem z důvodů rekonstrukce ČOV Údlice.

ČÍSELNÉ OZNAČENÍ VÝKONU, ČINNOSTI: 37.00.12 SAZBA DPH: 15%
JEDNOTKA MNOŽSTVÍ: V případě změny sazby DPH bude tato upravena dle příslušného zákona.
jízdní výkon – fixní cena km
jízdní výkon – variabilní cena PHM km
doba použití vozidla 15 min.
přečerpávání 1 m3
pracovní výkon závozníka
V Ý Š E  C E N Y  B E Z   D P H :
jízdní výkon – fixní cena km 46,76 Kč
jízdní výkon – variabilní cena PHM km 9,14 Kč
doba použití vozidla 15 min. 99,21 Kč
přečerpávání 1 m3 cena dle aktuálního ceníku SčVaK
pracovní výkon závozníka dle aktuální sazby ceníku HZS-01-21 DČ
OSTATNÍ POZNÁMKY:
Jízdní výkon – fixní cena – náhrada za každý ujetý i započatý km jízdního výkonu vozidla od výjezdu do příjezdu.  Cena za jízdní výkon je s účinností od data 17.3.2022 rozdělena do dvou složek. Jízdní výkon – fixní cena a jízdní výkon – variabilní cena PHM.
Hodnota 1,80/6,00/5,30 Kč za jeden km, které jsou uvedené výše v tabulce v položce jízdní výkon – variabilní cena PHM, vychází z průměrné ceny motorové nafty za rok 2021 dle statistického šetření ČSU průměrných cen vybraných výrobků. Průměrná cena motorové nafty za rok 2021 činila dle statistického šetření 31,16 Kč na 1 litr.
Druhá složka ceny za jízdní výkon – variabilní cena PHM bude fakturována dle aktuálního vývoje cen PHM na tuzemském trhu, tj. procentuální změnou ceny PHM se tato položka přepočte a bude vycházet z časových řad šetření průměrných cen vybraných výrobků – pohonné hmoty a topné oleje – viz: https://www.czso.cz/csu/czso/setreni-prumernych-cen-vybranych-vyrobku-pohonne-hmoty-a-topne-oleje-casove-rady
Celková doba použití – doba od vyjetí vozidla z provozu, po jeho návrat. Počítá se každých i započatých 15 min.
Přečerpávání – cena za přečerpání každého i započatého 1 m3 tekutiny a likvidace na ČOV
Pracovní výkon závozníka – doba od vyjetí vozidla z provozu po jeho návrat. Výkon pracovníka je účtován za každou i započatou půlhodinu.
Sběr a zpracování ostatních odpadů – služby související s pevným odpadem
C E N Í K    H L A V N Í   Č I N N O S T I 
ČÍSLO: 211-01-24
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace zpracovaly a vydávají tento ceník doplňkové činnosti /k/na/:
Sběr a zpracování ostatních odpadů – služby související s pevným odpadem
ČÍSELNÉ OZNAČENÍ VÝKONU, ČINNOSTI: 90.02.1 ; 90.02.13 SAZBA DPH: 21%
JEDNOTKA MNOŽSTVÍ: V případě změny sazby DPH bude tato upravena dle příslušného zákona.
     1)  Užívání sběrných nádob       1 ks/1rok
     2)  Zajištění svozu odpadu 1 ks/1svoz
     3)  Odstraňování odpadů uložením na skládku     1 ks/1svoz
V Ý Š E  C E N Y  B E Z   D P H :
        popelnice kontejner 
        120 l  1.100 l 
     1)  Užívání sběrných nádob     282,00 Kč 1 053,00 Kč
     2)  Zajištění svozu odpadu     36,00 Kč 116,00 Kč
     3)  Odstraňování odpadů uložením na skládku   40,00 Kč 223,00 Kč
OSTATNÍ POZNÁMKY:
 V položce zajištění svozu odpadu jsou zahrnuty náklady na použití svozové techniky,  jízdní výkon a manipulace, mzdové náklady vč. odvodů na posádky.
V položce odstranění odpadu je zahrnuto zneškodnění odpadu na skládce. Při použití nádoby na odpad o objemu v rozdílném proti ceníku bude proveden propočet na objem nádoby na odpad.
Výkony mechanizace zajišťující nakládku, manipulaci a třídění materiálu
ČÍSLO CENÍKU NÁZEV CENÍKU
200 006/2 HSO DČ Výkony mechanizace zajišťující nakládku, manipulaci a třídění materiálu
  MĚRNÁ JEDNOTKA JEDNOTK.CENA v Kč bez DPH
  výkon nakladače Catterpilar s obsluhou 1 Mth 943,00 Kč
  štěrkování dřevní hmoty 1 Mth 622,00 Kč
  výkon Síťového rotačního třídiče Pozzolato s obsluhou 1 Mth 1 251,00 Kč
K uvedeným cenám bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši 21%
Frézování pařezů
ČÍSLO CENÍKU NÁZEV CENÍKU
204 032 VZ DČ dodatek č.1 Frézování pařezů
  MĚRNÁ JEDNOTKA JEDNOTK.CENA v Kč bez DPH
  Frézování pařezů za normálních podmínek – měkké dřevo průměr 100 cm 1 117,00 Kč
  Frézování pařezů za normálních podmínek – tvrdé dřevo průměr 100 cm 1 340,00 Kč
poznámky: Cena je stanovena za průměr 100 cm řezné plochy pařezu, při jiném průměru pařezu se sazba násobí příslušným koeficientem průměru.
 
 
 
  Dřevo měkké: smrk, borovice, jedle, topol, vrba, lípa, modřín, douglaská kleč, jalovec, bříza, olše, semcha
 
  Dřevo tvrdé: kaštan jedlý, platan, jilm, líska, dub, buk, ořešák, javor, třešeň, jabloň, hrušeň, jasan, akát, habr, dřín, svída
 
K uvedeným cenám bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši 21%
Nájem místa na stožárech veřejného osvětlení k umístění reklamních poutačů
ČÍSLO CENÍKU NÁZEV CENÍKU
210-01-23 Nájem místa na stožárech veřejného osvětlení k umístění reklamních poutačů
  MĚRNÁ JEDNOTKA JEDNOTK.CENA v Kč bez DPH
  umístění reklamního poutače 1 ks/1 den 20,00 Kč
K uvedeným cenám bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši 21%
Pronájem vývěsek k reklamním účelům
ČÍSLO CENÍKU NÁZEV CENÍKU
061 2004 210 MK NC pronájem vývěsek k reklamním účelům
  MĚRNÁ JEDNOTKA JEDNOTK.CENA v Kč bez DPH
  půjčení vývěsek 1 ks/1 den 5,00 Kč
  montáž vývěsek na sloup VO 1 ks 176,00 Kč
  demontáž vývěsek po skončení doby pronájmu 1 ks 120,00 Kč
  přelepení původních plakátů na vývěsce sloupu VO 1 ks 37,00 Kč
K uvedeným cenám bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši 21%
Odtahová služba - nucené odtahy vozidel zajišťované dle pokynů Městské policie Chomutov, nebo Policie ČR pro město Chomutov
ČÍSLO CENÍKU NÁZEV CENÍKU  
 058 / 2 DO Odtahová služba  
       
  úplný nucený odtah – jeden směr    1 099.00 Kč  
  zpětný nucený odtah    2 199,00 Kč  
  neúplný nucený odtah – nedokončený odtah       792,00 Kč  
  nucený odtah – započatý       792,00 Kč  
  zjednodušený nucený odtah    2 000,00 Kč  
         
Uvedné ceny jsou včetně DPH – za 1 vozidlo  
         
   ČÍSELNÉ OZNAČENÍ VÝKONU, ČINNOSTI: 52.21.25 – odtahová služba osobních a užitkových vozidel

 

Řezání živičného krytu pilou na asfalt
ČÍSLO CENÍKU NÁZEV CENÍKU
210-03-19 DČ Řezání živičného krytu pilou na asfalt
MĚRNÁ JEDNOTKA JEDNOTK.CENA v Kč bez DPH
do 50 mm 1 m 96,00 Kč
přes 50 mm do 100 mm 1 m 154,00 Kč
přes 100 mm do 150 mm 1 m 283,00 Kč
K uvedeným cenám bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši 21%
Pokládka obalované drtě
ČÍSLO CENÍKU NÁZEV CENÍKU
210 030 MK DČ Pokládka obalované drtě
  MĚRNÁ JEDNOTKA JEDNOTK.CENA v Kč bez DPH
  obalovaná drť 1 t , 1m2 dle aktuální ceny pořízení
030 2001 210 MK ÚC pokládka obalované drtě – překopy 1m2 92,00 Kč
dodatek č. 1 pokládka obalované drtě – výsprava 1m2 183,00 Kč
  zpracování obalované drtě – překopy 1 t 707,00 Kč
  zpracování obalované drtě – výsprava 1 t 1 414,00 Kč
K uvedeným cenám bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši 21%
Ceny za užívání tržního místa podle ulic

ČÍSLO CENÍKU

NÁZEV CENÍKU

047-2005-105-MT-ÚC

Ceny za užívání tržního místa

 

MĚRNÁ JEDNOTKA

JEDNOTK.CENA ZA DEN

v Kč bez DPH

 

T R Ž N I C E

 

 

 

MĚSTSKÁ TRŽNICE – NÁM.1.MÁJE (VNITŘNÍ PROSTOR)

 

 

 

Prodejní pult k prodeji ostat.zboží mimo zeleniny a ovoce

4 m2

120,00 Kč

 

Z volného prostoru na vlastním zařízení prodávajícího

4 m2

165,00 Kč

 

PROSTOR VEDLE BUDOVY MĚSTSKÉ TRŽNICE

 

 

 

Z volného prostoru na vlastním zařízení prodávajícího

 

 

 

Z volného prostoru na vlastním zařízení prodávajícího

1 m2

20,00 Kč

 

Z volného prostoru na vlastním zařízení prodávajícího

2 m2

40,00 Kč

 

Z volného prostoru na vlastním zařízení prodávajícího

3 m2

60,00 Kč

 

Z uzamykatelného dřevěného stánku

4 m2

80,00 Kč

 

Z uzamyk.dřevěného stánku s vystaveným zbožím před stán.

8 m2

180,00 Kč

 

Z uzamyk.dřevěného stánku s vystaveným zbožím před stán.

10 m2

220,00 Kč

 

Z uzamyk.dřevěného stánku s vystaveným zbožím před stán.

12 m2

260,00 Kč

 

Z uzamyk.dřevěného stánku s vystaveným zbožím před stán.

14 m2

300,00 Kč

 

Z otevřeného stánku se střechou a pultem

5 m2

110,00 Kč

 

Z otevř.stánku se střechou a pultem s vystaveným zbožím

6 m2

130,00 Kč

 

Z otevřeného stánku se střechou a pultem s vyst.zbožím

7 m2

150,00 Kč

 

Z otevřeného stánku se střechou a pultem s vyst.zbožím

8 m2

170,00 Kč

 

Z otevřeného stánku se střechou a pultem s vyst.zbožím

9 m2

190,00 Kč

 

Z otevřeného stánku se střechou a pultem s vyst.zbožím

10 m2

210,00 Kč

 

Z 1/2 otevřeného stánku se střechou a pultem

2,5 m2

55,00 Kč

 

Z 1/2 otevř.stánku se střechou a pultem s vyst.zbožím

3 m2

65,00 Kč

 

Z 1/2 otevř.stánku se střechou a pultem s vyst.zbožím

3,5 m2

75,00 Kč

 

Z 1/2 otevř.stánku se střechou a pultem s vyst.zbožím

4 m2

85,00 Kč

 

Z 1/2 otevř.stánku se střechou a pultem s vyst.zbožím

4,5 m2

95,00 Kč

 

Z 1/2 otevř.stánku se střechou a pultem s vyst.zbožím

5 m2

105,00 Kč

 

PROSTOR VEDLE BUDOVY MĚST.TRŽNICE-U KOSTELA

 

 

 

Z uzamykatelného dřevěného stánku

8 m2

100,00 Kč

 

Z uzamyk.dřevěného stánku s vystaveným zbožím před stán.

10 m2

120,00 Kč

 

Z uzamyk.dřevěného stánku s vystaveným zbožím před stán.

12 m2

140,00 Kč

 

Z uzamyk.dřevěného stánku s vystaveným zbožím před stán.

14 m2

160,00 Kč

K uvedeným cenám bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši 21%

Cena za výkon čističkou kanalizace

ČÍSLO CENÍKUNÁZEV CENÍKU002 97 202

ČM ÚC Cena za výkon čističkou kanalizace

MĚRNÁ JEDNOTKAJEDNOTK.CENA v Kč bez DPH čištění za dobu 15 minut15 min79,90 KčK uvedeným cenám bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši 21%

Výkon kropících vozidel

ČÍSLO CENÍKU

NÁZEV CENÍKU

003 2001 202 ČM ÚC

Výkon kropících vozidel

 

MĚRNÁ JEDNOTKA

JEDNOTK.CENA v Kč bez DPH

 

Kropice – multikára

 

 

 

Pojezdový kilometr

1 km

11,00 Kč

 

Kilometr při čištění (kropení)

1 km

21,00 Kč

 

Celková doba použití

15 min

109,00 Kč

 

Kropice – LIAZ

 

 

 

Pojezdový kilometr

1 km

18,00 Kč

 

Kilometr při čištění (kropení)

1 km

29,00 Kč

 

Celková doba použití

15 min

140,00 Kč

 

Kropice – LIAZ – mytí

 

 

 

Pojezdový kilometr

1 km

25,00 Kč

 

Kilometr při mytí

1 km

37,00 Kč

 

Celková doba použití

15 min

288,00 Kč

K uvedeným cenám bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši 21%

 

Spotřebovaná voda

 

 

 

Cena vody je účtována dle cen od dodavatelů + 21%DPH

1 m3

Ceník Sekání zeleně

Číslo ceníku: 202 001 VZ DČ dodatek č. 2

Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace zpracovaly a vydávají tento ceník doplňkové činnosti /k/na/:

1) Výkony sekaček dle typu      
      – ETESIA, ISEKI   m2 0,77 Kč
      –  JACOBSON     m2 0,43 Kč
      – Mulčovač SKEKI   m2 0,43 Kč
      – sekačka bubnová   m2 1,02 Kč
      – křovinořez     m2 3,37 Kč
      – sekačka bubnová za traktor m2 0,32 Kč
           
  2) Výkony dle upravené plochy      
   – rovné plochy bez keřových výsadeb a slolitérních  
  stromů – plocha nad 1 000 m2 m2 0,58 Kč
   – svahy     m2 3,37 Kč
           
  3) Ruční shrabování trávy      
   – ruční shrabování trávy   m2 0,56 Kč
           
4) Odvoz a zneškodnění posekané trávy      
   – odvoz bez skládkovného z plochy do  1 000 m2 m2 0,73 Kč
   – odvoz bez skládkovného z plochy nad 1 000 m2 m2 0,37 Kč

 

K uvedeným cenám bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši 21 %.

Ceník vytyčení kabelových sítí a hledání kabelových poruch
ČÍSLO CENÍKU NÁZEV CENÍKU

205-02-22DČ

205-04-19DČ

Ceník vytyčení kabelových sítí a hledání kabelových poruch
  MĚRNÁ JEDNOTKA JEDNOTK.CENA v Kč bez DPH
  Jízdní výkon – fixní cena 1 km 12,00 Kč
  Jízdní výkon – variabilní cena PHM 1 km 2,20 Kč
  Náklady na dobu použití vozidla 15 min 133,00 Kč
  Indukční generátor 15 min 58,00 Kč
       
K uvedeným cenám bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši 21%
Strojní čištění komunikací silničními a chodníkovými samosběry
C E N Í K    D O P L Ň K O V É   Č I N N O S T I 
ČÍSLO: 202-01-24 DČ
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace zpracovaly a vydávají tento ceník doplňkové činnosti /k/na/:
Strojní čištění komunikací silničními a chodníkovými samosběry
ČÍSELNÉ OZNAČENÍ VÝKONU, ČINNOSTI: 81.29.19 SAZBA DPH: 21%
JEDNOTKA MNOŽSTVÍ: V případě změny sazby DPH bude tato upravena dle příslušného zákona.
       
     doba použití vozidla 15 min.
       
V Ý Š E  C E N Y  B E Z   D P H :
         
      samosběr velký 15 min. – fixní cena 500,00 Kč
  15 min. – variabilní cena PHM 54,24 Kč
     samosběr chodníkový 15 min. – fixní cena 400,00 Kč
    15 min. – variabilní cena PHM 26,30 Kč
OSTATNÍ POZNÁMKY:
Celková doba použití – doba od vyjetí vozidla z provozu, po jeho návrat. Počítá se každých i započatých 15 min. 

Cena za dobu použití vozidla je s účinností od data 18.03.2022 rozdělena do dvou složek. 15 min. – fixní cena a 15 min. – variabilní cena PHM. Hodnota 54,24/26,30 Kč za 15 min., které jsou uvedené výše v tabulce v položce 15 min. – variabilní cena PHM, vychází z průměrné ceny motorové nafty za rok 2023 dle statistického šetření ČSU průměrných cen vybraných výrobků – pohonné hmoty a topné oleje – viz: https://www.czso.cz/csu/czso/setreni-prumernych-cen-vybranych-vyrobku-pohonne-hmoty-a-topne-oleje-casove-rady.                                   

Průměrná cena motorové nafty za rok 2023 činila dle statistického šetření 36,03 Kč na 1 litr.                                                                                                                              

Druhá složka ceny – variabilní cena PHM bude fakturována dle aktuálního vývoje cen PHM na tuzemském trhu, tj. procentuální změnou ceny PHM se tato položka přepočte.

Za výkon bude fakturováno uložení uličních smetků (kód  200303) na skládce dle skutečných tun za cenu uvedenou v ceníku č.201-01-22  
   
V případě, že výkon bude proveden mimo běžnou pracovní dobu bude připočten příplatek za řidiče.
ÚČINNOST A PLATNOST CENÍKU JE OD: 01.03.2024
PLATNOST CENÍKU ČÍSLO: 202-01-24 DČ

Technické služby města Chomutova

Příspěvková organizace
nám. 1. máje 89,
430 01 Chomutov

Telefon:
474 651 438
474 651 439

Hlavní dispečink: 731 411 775

E-mail: info@tsmch.cz

Podněty občanů: podnety@tsmch.cz

Datová schránka: 9kik9zd

Skip to content