Veřejné osvětlení

Pohotovostní služba pro případné opravy mimo pracovní dobu: 731 411 785

Základem činnosti střediska je provoz a údržba spravovaného veřejného osvětlení – výměna výbojek, poškozených svítidel, stožárů, krytů stožárů, odstraňování kabelových poruch, seřizování časů spínání a vypínání osvětlení. Za tímto účelem je na středisku veden pasport veřejného osvětlení, do něhož se zaznamenávají veškeré změny a zásahy na veřejném osvětlení. Kromě této činnosti středisko zajišťuje provoz a údržbu světelné dopravní signalizace na území města, provoz a údržbu elektroinstalace fontán, údržbu veškeré elektroinstalace v organizaci TSmCH. Taktéž středisko zajišťuje údržbu, montáž a demontáž vánoční výzdoby. Středisko se rovněž vyjadřuje k veškerým projektům na nové veřejné osvětlení a světelnou dopravní signalizaci, k žádostem o výkopové práce z hlediska uložení a umístění veřejného osvětlení a světelné dopravní signalizace.

V případě volné kapacity je možno si u střediska pronajmout vysokozdvižnou plošinu s dosahem 20 m.

 

Činnosti zajišťované provozovnou

  • Údržba a opravy veřejného osvětlení
  • Údržba a opravy světelné dopravní signalizace
  • Údržba a opravy fontán v části elektro
  • Vánoční výzdoba
  • Montáž, opravy, zkoušky, revize elektrických zařízení a nářadí

Vedoucí veřejného osvětlení:
Daniel Hurník

Telefon: 474 651 981-2
Mobil: 731 411 756
E-mail: d.hurnik@tsmch.cz

NA MORÁNI 4545, 430 01 CHOMUTOV
PROVOZNÍ HODINY:
Celoroční provoz: 06,30-15,00 hodin

POHOTOVOSTNÍ MOBIL 24h NonStop: 731 411 785

Technické služby města Chomutova

Příspěvková organizace
nám. 1. máje 89,
430 01 Chomutov

Telefon:
474 651 438
474 651 439

Hlavní dispečink: 731 411 775

E-mail: info@tsmch.cz

Podněty občanů: podnety@tsmch.cz

Datová schránka: 9kik9zd

Skip to content