Svoz odpadů

Odvoz komunálního a separovaného odpadu
Přistavení a výměna nádob

Nakládání s odpady

Provoz sběrných míst
Svoz tříděného odpadu
Stanoviště kontejnerů

Údržba komunikací

Správa, obnova, opravy a údržba účelových komunikací, jejich součástí a příslušenství

Veřejná zeleň

Sečení, řezy a kácení stromů, úklid odpadu v městské zeleni, výsadby, sázení stromů a další

Veřejné osvětlení

Provoz a údržba veřejného osvětlení. Pohotovostní služba pro opravy mimo pracovní dobu.

Pohřební služba

Veškeré služby spojené s objednáním pohřbu, žehu zesnulého a převozu zesnulého

Aktuální informace

Sběrné dvory

Bioodpady

Technické služby města Chomutova

Příspěvková organizace
nám. 1. máje 89,
430 01 Chomutov

Telefon:
474 651 438
474 651 439

Hlavní dispečink: 731 411 775

E-mail: info@tsmch.cz

Podněty občanů: podnety@tsmch.cz

Datová schránka: 9kik9zd

Skip to content