Vážení občané,

 Dovolujeme si Vás informovat o projektu „Rozšíření svozu bioodpadů a navýšení kapacity kompostárny“, na který se Technickým službám města Chomutova podařilo získat dotaci ve výši 12 264 000 Kč z evropských fondů. Bioodpad se bude utříděně odkládat do speciální hnědé nádoby, kterou jste právě obdrželi.

Od našich zaměstnanců jste obdrželi plastovou hnědou nádobu o objemu 140 l určenou ke sběru bioodpadu.

Vývoz bioodpadu ve bude uskutečňován vždy ve svozový den s četností svozu 1x za 14 dní v lichý nebo sudý týden, dle vaší lokality.

Jaké druhy bioodpadu lze do nádoby ukládat?

 • listí, tráva, drny se zeminou
 • zbytky rostlin – kořeny, listy, květiny apod.
 • kousky větví, keřů a stromů (rozsekané, rozdrcené nebo zpracované štěpkovačem)
 • piliny, dřevěný popel
 • spadané ovoce se zbytky trávy a ořezem z keřů a stromků
 • bioodpad z kuchyně (zbytky ovoce a zeleniny, okrajky z brambor, mrkve, okurek, okusky jablek, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec

 

Jaké druhy bioodpadu do nádoby nepatří?

 • tekuté zbytky jídel
 •  oleje
 • kosti a maso
 • uhynulá zvířata (tzv. kadávery)
 • biologicky nerozložitelný (nebo obtížně rozložitelný) bioodpad – podestýlky domácích zvířat, papírové pleny, oharky od cigaret, uhelný prach, obsah pytlů z vysavačů

POZOR !!!!

Při nedůsledném třídění znehodnotíte již vytříděný bioodpad určený ke kompostování!

 

Vaše případné dotazy rádi zodpovíme na telefonním čísle: 731 411 753, 731 411 757 nebo na e-mailových adresách: m.pohl@tsmch.cz, z.prchal@tsmch.cz

Technické služby města Chomutova

Příspěvková organizace
nám. 1. máje 89,
430 01 Chomutov

Telefon:
474 651 438
474 651 439

Hlavní dispečink: 731 411 775

E-mail: info@tsmch.cz

Podněty občanů: podnety@tsmch.cz

Datová schránka: 9kik9zd

Skip to content