Technické služby dávají přírodě prostor ve městě, instalují broukoviště

Hmyzí hotel i broukoviště slouží již mnoha druhům hmyzu v Chomutově. Technické služby začaly s instalací neobvyklých funkčních dekorací a podobné domečky budou dále přibývat.

“Jedná se o moderní trend, díky kterému je možné přiblížit přírodu lidem do města. Zároveň ale opravdu slouží hmyzu, ten se v nich již zabydlel a v některých případech se úspěšně rozmnožuje,” uvedl ředitel Technických služeb města Chomutova Zbyněk Koblížek.

Hmyzí hotel se nachází v ulici Palackého pod Armabetonem, broukoviště jsou na Štefánikově náměstí a v areálu technických služeb. “Tam se dokonce úspěšně množí chráněný nosorožík kapucínek,” doplnil vedoucí provozovny veřejné zeleně Daniel Voborník.

Podobně jako ptačí budky či krmítka, i broukoviště vyrábějí pracovníci technických služeb sami. V plánu je vytvořit každý další rok alespoň jedno nové. Nyní je možné pozorovat v nich čmeláky, vosy, škvory, motýly, berušky i včelky samotářky.

Skip to content