Technické služby opravují komunikace teplou směsí, někde pracují v noci

Technické služby začaly opravovat komunikace teplou obalovanou směsí. “Nyní jsou již vhodné klimatické podmínky k tomu, aby tímto postupem opravily výtluky po zimě. Přes zimu se vytipovaná místa opravují studenou asfaltobetonovou směsí, té chladné počasí nevadí,” uvedl ředitel Technických služeb města Chomutova Zbyněk Koblížek.

Nyní technické služby opravují trasy trolejbusů a autobusů, cyklistické stezky a páteřní komunikace, poté komunikace na sídlištích a ostatní. V případě havárií a opodstatněných podnětů občanů, budou samozřejmě tyto opravy v harmonogramu upřednostněny. “Ulici Březenecká od čerpací stanice Shell až po křižovatku s ulicí Pod Strážištěm včetně části této ulice bude město v nejbližších měsících rekonstruovat, proto tam neprovádíme rozsáhlejší opravy,” upozornil vedoucí provozovny místních komunikací Vladimír Hurník. 

Na místech, kde je přes den velmi hustý provoz, technické služby pracují přes noc. “Jedná se především o frézování komunikací, tato technologie znamená větší omezení provozu vlivem nasazení těžké techniky. Noční frézování bude probíhat nepravidelně v průběhu května a června,” doplnil vedoucí. 

Studenou asfaltobetonovou směsí opravovaly technické služby výtluky od listopadu loňského roku. Celkem spotřebovaly devět tun této směsi. V únoru a březnu začali pracovníci opravovat dlážděné chodníky, mostní objekty, schodiště, obruby, uliční vpusti a ostatní příslušenství komunikací.

Skip to content