Technické služby přistaví do ulic kontejnery na objemný odpad

Na základě mimořádné situace, kdy se v prosinci 2022 po dobu tří dnů vytvářela ledovka a přes veškerou snahu nebyly Technické služby schopny z důvodu neustále padajícího namrzajícího deště udržet vozovky a chodníky bezpečně sjízdné a schůdné, byly do vybraných lokalit doplněny posypové nádoby.

Ke stávajícím posypovým nádobám žluté barvy, umístěným u jednotlivých schodišť, přibyly další ke kopcům, kam se technika při ledovce obtížněji dostává. Jsou označeny textem “ zimní posyp“.     

Prosíme tímto občany, aby v případě dalšího déletrvajícího namrzajícího deště použili obsah těchto nádob ke zmírnění ledovky.

Skip to content