Technické služby realizují projekt retenčních nádrží

Technické služby města Chomutova ve spolupráci se Statutárním městem Chomutov, budou realizovat dotační projekt s názvem: Retenční nádrže v areálu TSMCH – lokalita Na Moráni a U Větrného mlýna.

Název projektu

Retenční nádrže v areálu TSMCH – lokalita Na Moráni a U Větrného mlýna

Kategorie

Realizované

Popis

a

indikátor „Objem zadržené srážkové vody“: 590m3

  • navržená retenční nádrž v lokalitě Na Moráni má objem retardované vody 380m3
  • navržená retenční nádrž v lokalitě U Větrného mlýna má objem retardované vody 210m3

Autorský dozor:

  • SINGS projekční ateliér, s.r.o.

Koordinátor BOZP:

  • KONTROL s.r.o.

Správce stavby:

  • Contract management, a.s. 
  • QM-4C, s.r.o.

Zdroje financování

  • Statutární město Chomutov – 6 430 174 Kč
  • Státní fond životního prostředí České republiky – 30 619 877 Kč

Projekt je financován Evropskou Unií

Kompetence

Životní prostředí, urbanismus a bydlení

Skip to content