Technické služby realizují projekt veřejného osvětlení

Technické služby města Chomutova ve spolupráci se Statutárním městem Chomutov, budou realizovat dotační projekt s názvem: REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ -STATUTÁRNÍ
MĚSTO CHOMUTOV-1.ETAPA

Skip to content